DivulgaUIB


DivulgaUIB

Els investigadors dels grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears expliquen de manera divulgativa les seves línies de recerca i els resultats de la seva activitat investigadora en aquesta sèrie de vídeos divulgatius. 

Tots els vídeos estan disponibles al canal de la UIB a Youtube.