ESTALMAT - Estímul del talent matemŕtic

Estalmat

 

La Universitat de les Illes Balears i la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX) organitzen a les Illes Balears el projecte ESTALMAT, un programa coordinat a tot l’Estat per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, que té com a objectiu detectar i estimular el talent matemàtic en nins i nines que tenen entre 11 i 13 anys.

Més informació al web d'ESTALMAT: <http://estalmat.uib.es/>

Amb la col·laboració de: 

f