Jocs cooperatius per aprendre a pensar

 pensar

Amb la col·laboració de:

fecyt

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha aprovat el projecte educatiu Jocs cooperatius per aprendre a pensar, presentat per un grup d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i que el duran a terme el curs 2021-22.

«Jocs cooperatius per aprendre a pensar» ensenya alfabetització científica als estudiants d’educació primària. El format metodològic és de jocs cooperatius seriosos que ofereixen una analogia de la pràctica científica per validar els coneixements i per desenvolupar destreses del pensament crític i científic. Aquests jocs plantegen als estudiants un repte adaptat a la seva edat, la resolució competitiva del qual permet emular aspectes epistèmics i socials de la pràctica científica. En aquest cas, s'emfatitzen el desenvolupament i l'exercici de les destreses de pensament crític i científic necessàries per resoldre el repte i guanyar el joc (raonar, discutir, convèncer, col·laborar).

Els quatre tipus de jocs (trencaclosques, daus, caixes negres i jocs de cartes) comparteixen i transmeten, a través de les activitats, una imatge adequada de la naturalesa de la ciència: la pràctica científica estudia els objectes del món natural partint d'una informació limitada i parcial. El pensament crític i científic, per part seva, construeix hipòtesis, argumenta i proposa explicacions i teories coherents amb les dades obtingudes, encara que siguin fal·libles i millorables.

El resultat principal és la pràctica i adquisició de destreses de pensament crític i científic que impliquen els aprenentatges de l'alfabetització científica; a més, les activitats de joc, adaptades a l'edat i neutrals quant al gènere, transmeten una imatge de la ciència més realista, emocionant i motivadora de les vocacions científiques.

Projecte: FCT-20-15728 - Taller de pensament crític: jocs seriosos d'aprenentatge per fomentar el pensament científic i crític en educació primària. Investigadora principal: M. Antònia Manassero Mas, Universitat de les Illes Balears (UIB).