Dia de la Dona i la Nina en la Cičncia

Amb motiu de l’11F Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència, la Universitat de les Illes Balears ha organitzat unes xerrades destinades als alumnes de secundària per combatre els estereotips de gènere relacionats amb la ciència i la tecnologia. 1.730 alumnes d’ESO i batxillerat (875 nines i 855 nins) de 25 centres educatius de les Illes Balears participaran en les jornades Jo també Puc Fer-ho, que pretenen posar fi a la influència que tenen els estereotips de gènere en la tria de la carrera universitària.

A més, dia 11 de febrer es difondrà un vídeo amb testimonis d’investigadores de la UIB d’estudis i àmbits de recerca diversos, que explicaran perquè és essencial que les dones facin ciència. El campus acollirà l’acte en què es farà la fotografia de grup de les investigadores de la UIB i dones STEM, en col·laboració amb la Plataforma 11F. La concentració serà el mateix dia, a les 11 hores, a l’amfiteatre del campus (exterior de l’edifici Guillem Cifre de Colonya).

Aquest tipus d'iniciatives responen a la baixa taxa de matriculació de dones en camps de coneixement de les ciències experimentals i sobretot de les enginyeries, situació que provoca que a la UIB hi hagi desequilibris de gènere en l'elecció dels estudis superiors. Els assistents a la jornada podran conèixer dones que ocupen llocs de treball al món acadèmic i professional en els quals normalment estan poc representades. Això els permetrà tenir models de referència en els camp de la ciència i la tecnologia, i promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere. 

Vídeos 

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nina a la Ciència, la UIB vol difondre els testimonis d’investigadores de la UIB de diversos estudis i àmbits de recerca que expliquen per què és essencial que les dones facin ciència. Les protagonistes dels vídeos són: Josefina Bota, Biologia; Mercè Picornell, Filologia Catalana; Catalina Torres, Economia; Marta Pons, Enginyeria Industrial; Caterina Muntaner, Enginyeria Industrial; Lourdes Melis, Història de l’Art; M. Antonia Jiménez, Física; Joana Maria Seguí, Geografia; Josefa Donoso, Química; M. Jesús Álvarez, Matemàtiques; Inés Álvarez, Informàtica, i Noemí Sansó, Infermeria.