Concurs #HiloTesis 2023

T'atreveixes a contar-nos la teva tesi doctoral en només 20 piulades?

HiloTesis 2023

 

Participa al Concurs de divulgació científica #HiloTesis 2023 de l’1 al 7 de maig 

Amb la finalitat de promoure l'activitat divulgadora entre els estudiants de Doctorat i acostar els seus resultats de recerca a la societat, la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (Crue) juntament amb la Fundació Ignacio Larramendi proposen la convocatòria de la “III Edició del Concurs #HiloTesis: La teva Tesi Doctoral en un Fil de Twitter”.

#HiloTesis és una iniciativa de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la Sectorial d’R+D+I de la CRUE per promoure el desenvolupament d'habilitats de comunicació i divulgació científica de futurs o recents doctors i doctores mitjançant un fil de Twitter, iniciativa a la qual se suma la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els participants hauran de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de, com a màxim, de 20 piulades, tenint en compte les limitacions i possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter.

La primera piulada del fil ha d’incloure @RedDivulga, @filarramendi, @UIBuniversitat i acabar amb «Obro #HiloTesis👇» i/o «Abro #HiloTesis 👇» 

La participació en el concurs se podrà fer entre les 00.00:00 de l'1 de maig i les 23.59:00 del 7 de maig de 2023. No es tindran en compte fils publicats i/o registrats fora d'aquest període.

L'objectiu d’aquest concurs és que el personal investigador en formació o doctorands, tant si han acabat la tesi doctoral els darrers sis mesos com si la desenvolupen hores d’ara, puguin explicar a la societat què fan, com ho fan i per què ho fan. Per això, aquest concurs proposa crear un fil a Twitter i aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant-hi el contingut de la tesi fent servir un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

 Podran participar-hi tots els doctorands que compleixin els requisits següents:

  1.  Haver superat satisfactòriament almenys una avaluació del control anual d’activitats del doctorat (document d’activitats i pla d’investigació RAPI) o haver defensat la tesi doctoral en un termini màxim de sis mesos abans de la data de començament del concurs. Les sol·licituds dels participants que no compleixin aquesta condició seran desestimades.
  2. Les candidatures hauran de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida al fil, enllaçada, etc., és susceptible de difusió pública. Si les investigacions estan vinculades a algun acord de confidencialitat, els estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts difosos al concurs.

Un cop publicat el fil de twitter, els participants hauran de formalitzar la seva inscripció a través del formulari i escriure un correu electrònic a culturacientifica@uib.cat incloent-hi les dades personals, la URL de la primera piulada del fil, i adjuntant el documents d’acceptació de les bases, que ha de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i en el qual s’ha d’explicitar que el material que comparteix és susceptible de fer-ne difusió pública (annex 1).

Premis: assistència a congressos estatals o internacionals, a més de mil euros a la fase estatal

El concurs consta de dues parts: la fase local (UIB) i l’estatal. A la fase local, se seleccionarà un fil d’un doctorand o doctor de la UIB que entrarà en competició amb els fils d’altres universitats espanyoles. En la fase estatal, es triaran els tres fils guanyadors, que hauran de ser, obligatòriament, de tres universitats.

A la fase local del concurs, la UIB concedirà un premi dotat d’un ajut addicional del Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball del Programa de Foment de la Recerca del vicerectorat de Política Científica i Investigació. La quantia màxima addicional que pot rebre el guanyador per assistir a un congrés o una estada de treball és de 300 euros si l’activitat es desenvolupa dins l’Estat espanyol, i de 500 euros en cas que sigui a l’estranger.

A la fase estatal del concurs, s’atorgaran 3 premis que seran, obligatòriament, de 3 universitats diferents. Cada premi estarà dotat amb 1.000 euros finançats per la Fundació Ignacio Larramendi.

Resolució fase local HiloTesis 2023 

Del total de set participants, la UIB ha seleccionat com a fil guanyador de la fase local del concurs #HiloTesis2023 el d’Antònia Siquier Perelló, que tracta de la investigació sobre la cognició a la malaltia del Parkinson mitjançant un mètode estadístic innovador (Item Specific Deficit Approach), que quantifica els seus dèficits en una prova de memòria episòdica i n’analitza la sensibilitat.

És una investigació que podria ser clínicament rellevant, ja que implica que a les estructures hipocampals de pacients amb Parkinson també hi ha una neurodegeneració. Aquest mètode també podria ajudar a saber més coses de la relació, des del punt de vista cognitiu, existent entre malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer i el Parkinson.

Antònia Siquier Perelló és alumna doctorant contractada predoctoral FPU del Departament de Psicologia de la UIB i forma part del grup de recerca Neuropsicologia i Cognició (Neurocog) de la UIB.

Els altres participants han estat:

Erick Gustavo Chuquichambi Apaza, amb un fil sobre la relació entre l’arquitectura, el disseny urbà i l’estètica.

Cayetano Herrera López, amb un fil sobre la pol·linització de les abelles i el control de les espècies invasores.

Diego Barzallo Granizo, amb un fil sobre el disseny i construcció d'un sistema multifuncional portàtil basat en imatges digitals per detectar in situ mostres ambientals i alimentàries. 

Francesca Comas Serra, amb un fil sobre l’extracció i avaluació dels composts bioactius de l'àloe vera.

Daniela Andrei, amb un fil sobre mètodes d’anàlisi i composició de la mel; en particular, la cromatografia com a eina per analitzar la mel.

Violeta Calleja Solanas, amb un fil sobre models de comportament a les xarxes socials mitjançant la creació d’una analogia que faci de pont entre els ecosistemes i les xarxes socials.

El jurat de la UIB, reunit el dia 15 de maig, ha valorat molt positivament l’alt nivell de qualitat dels fils presentats i dona les gràcies a l’aportació de tots els participants. En particular, el jurat ha destacat la claredat i l’ús d’un llenguatge divulgatiu per part dels participants en el concurs per explicar el tema de la recerca, que ho han fet d’una manera concisa i ben estructurada. També ha valorat molt positivament l’adaptació del missatge a l’àmbit de les xarxes socials i la utilització dels recursos que ofereix Twitter per fer els fils més bons d’entendre i atractius per a tot tipus de públic. Alhora, el jurat destaca que tots els fils participants acompleixen perfectament l’objectiu de divulgació i transferència social de coneixements que té el concurs HiloTesis, per acostar al públic els fonaments i objectius de la seva investigació.

Consulta els documents adjunts: bases del concurs; preguntes freqüents; com es fa un fil de twitter i annexos 1 i 2. 

Documents relacionats

Altres pŕgines relacionades

Amb la col·laboració de: 

f