Què és la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació?

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació té com a objectiu principal contribuir a dinamitzar la divulgació de la cultura científica i de la innovació. Per això, s’encarrega d'impulsar, vehicular i donar suport a les iniciatives sorgides en el si de la comunitat universitària que tinguin com a objectiu transmetre el coneixement científic i tecnològic que es genera a la Universitat i fomentar la cultura científica entre la societat.

La Unitat està acreditada com a membre de la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Contacte

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació culturacientifica@uib.cat 971 17 25 51 Son Lledó