Arriba la quarta edició del concurs #HiloTesis

f

Participa al Concurs de divulgació científica #HiloTesis2024 de l’1 al 15 de juny. T’atreveixes a contar-nos la teva tesi doctoral en només 20 piulades a X o a un carrusel d’imatges a Instagram?

Amb la finalitat de promoure l'activitat divulgadora entre els estudiants de Doctorat i acostar els seus resultats de recerca a la societat, la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) juntament amb la Fundació Ignacio Larramendi proposen la convocatòria de la “IV Edició del Concurs #HiloTesis: La teva Tesi Doctoral en xarxes socials”.

#HiloTesis és una iniciativa de la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga) de la Sectorial d’R+D+I de la CRUE -a la qual s’ha adherit la Universitat de les Illes Balears (UIB) mitjançant la seva Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC)- per tal de promoure el desenvolupament d'habilitats de comunicació i divulgació científica de futurs o recents doctors i doctores mitjançant publicacions a les a les xarxes socials. Els participants hauran de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de, com a màxim, 20 piulades a X (abans Twitter); BlueSky; Threads o Mastodon) o mitjançant un carrusel d’imatges a Instagram.

L'objectiu del concurs és que els investigadors en formació més joves, tant si han finalitzat i defensat la tesi doctoral en els darrers 12 mesos com si encara la desenvolupen, puguin contar a la societat què fan, com ho fan i per què ho fan, aprofitant les esmentades xarxes socials i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant-ne el contingut de la tesi i fent servir un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

Aquesta iniciativa rep el suport de la Fundación Ignacio Larramendi (https://www.larramendi.es/fundacion/inicio/) que té com a objectiu l’impuls i la promoció d’estudis i actuacions de caràcter científic i cultural que contribueixin a reforçar la rellevància social de la recerca com a pedra angular d’una societat més justa, oberta i equilibrada. Aquesta entitat finançarà 6 premis de 500€ en el concurs #HiloTesis2024 a nivell nacional.

Requisits dels participants en el concurs

Podran participar-hi tots els doctorands que compleixin els requisits següents:

1.        Haver superat satisfactòriament almenys una avaluació del control anual d’activitats del doctorat (document d’activitats i pla d’investigació RAPI) o haver defensat la tesi doctoral en un termini màxim de dotze mesos abans de la data de començament del concurs. Les sol·licituds dels participants que no compleixin aquesta condició seran desestimades.

2.      Les candidatures hauran de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida al fil, enllaçada, etc., és susceptible de difusió pública. Si les investigacions estan vinculades a algun acord de confidencialitat, els estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts difosos al concurs.

Un cop feta la publicació a les xarxes, els participants hauran de formalitzar la seva inscripció a través del següent formulari i escriure un correu electrònic a culturacientifica@uib.cat incloent-hi les dades personals, la URL de la primera piulada o imatge del fil, i adjuntant el documents d’acceptació de les bases, que ha de tenir el vistiplau del/s director/s de la tesi i en el qual s’ha d’explicitar que el material que comparteix és susceptible de fer-ne difusió pública. (veure annex 1).

Un concurs amb més xarxes socials

Com a novetat del concurs respecte l’any passat, enguany es podrà participar en altres xarxes socials de microblogging a més de X (abans Twitter) com ara BlueSky, Threads i Mastdon i, també, mitjançant un carrusel d'imatges (1 vídeo i 9 imatges o 10 imatges) amb text descriptiu a Instagram.

La primera publicació del fil o el carrusel haurà d’incloure, obligatòriament, l’etiqueta #HiloTesis i, si és possible, s’hi han d’etiquetar @RedDivulga, @filarramendi i @InvestigacioUIB. Els fils que no compleixin aquestes condicions es desestimaran.

Es podrà publicar el fil en qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat. La UIB proporcionarà una versió traduïda al castellà en el cas que resulti escollit per a la fase nacional.

Premis: assistència a congressos estatals o internacionals, a més de sis premis de 500 euros cadascun a la fase nacional

Els premis del concurs #HiloTesis2024 consten d’una part local (UIB) i una altra estatal.

A la fase local del concurs, la UIB concedirà un premi dotat d’un ajut addicional del Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball del Programa de Foment de la Recerca del Vicerectorat de Política Científica i Investigació. La quantia màxima addicional que pot rebre el guanyador per assistir a un congrés o una estada de treball és de 300 € si l’activitat es desenvolupa dins l’Estat espanyol, i de 500 € en cas que sigui a l’estranger.

A la fase estatal del concurs s’atorgaran sis premis de 500 € cadascun, finançats per la Fundación Ignacio Larramendi.

Terminis de presentació

El concurs es desenvoluparà entre les 00.00 de l'1 de juny i les 23.59 hores del 15 de juny de 2024. No es tindran en compte fils publicats i/o registrats fora d'aquest període.

Un cop realitzada la publicació en la xarxa i en el format triats, els estudiants s’hi hauran d’inscriure i hauran de compartir l'enllaç a la publicació a través d’un formulari que facilitarà l’organització. 

No es tindran en compte publicacions no enviades correctament a través del formulari facilitat per l’organització.

f

Documents relacionats

Altres pŕgines relacionades

Amb la col·laboració de:

                    f         f